Jump to the content zone at the center

Yuanshan Bus Station Route

  • Map:


View Larger Map
  • Route:north of Taoyuan

Yuanshan Bus Station Route

NO Bus Carrier Route NO Destination
1 KungHua Bus& Keelung Bus 9006 Keelung
2 TAIPEI BUS &Taoyuan Bus 9023 Taoyuan
3 Chung Shing Bus 2022 Zhongli
4 Kuo-kuang eBus 1877 Wushih harbor
5 Kuo-kuang eBus 1878 Ilan
6 Kuo-kuang eBus 1879 Nanfangao
7 Kuo-kuang eBus 1881 Jiaosi
8 Capital Bus 1579 Badouzi
9 Kamalan Bus 1356 Nanka
10 SanChung Bus 936 Linkou
11 Metropolitan Bus 937 Linkou